Τα θέατρα μας

Χωρητικότητα 494 θέσεις

Χωρητικότητα 265 θέσεις

Χωρητικότητα 392 θέσεις

Χωρητικότητα 475 θέσεις

Χωρητικότητα 283 θέσεις

Χωρητικότητα 196 θέσεις

Χωρητικότητα 222 θέσεις

Χωρητικότητα 316 θέσεις

Κλείστε τη θέση σας καλώντας στο 211 1000 365

ή μπείτε στο viva.gr