Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας παρέχει πλήρη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας.

1. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον παρόντα Ιστότοπο. Η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

2. Ποιες πληροφορίες συλλέγει ο Ιστότοπος

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας: Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε πληροφορίες για να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του Ιστότοπου, όπως η εγγραφή στο newsletter ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες, όπως οι εξής:

• στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Ιστότοπο: Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, μπορεί ωστόσο να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,

• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές: Μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και
πλατφόρμες (όπως δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, online εταιρείες μάρκετινγκ και εταιρείες που στοχεύουν σε διαφημίσεις), οι οποίες περιλαμβάνουν:

• εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων (όπως το Facebook Connect ή το Twitter) μέσω του Ιστότοπου, το όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής σας για τις εν λόγω υπηρεσίες,

• αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις και δεδομένα προβολών όπως ποσοστά κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχετε δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση και Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος μπορεί να συνδυάσει τις πληροφορίες που συλλέγουμε απ’ ευθείας με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτες πηγές.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε Επικοινωνίες μέσω email:

Με τη συγκατάθεσή που μας δίνεται κατά την καταχώριση των στοιχείων σας μπορούμε να σας ενημερώσουμε μέσω email, sms ή τηλεφωνικά για τις δράσεις και τα νέα μας.

4. Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο παρόν Ιστότοπος δε μεταβιβάζει και δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει προς Οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό εκτός αν έχει προηγηθεί προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση από εσάς.

5. Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: i. πρόσβασης: για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιο λόγο ii. διόρθωσης: ώστε να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς iii. διαγραφής [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]: για τη διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη iv. περιορισμού της επεξεργασίας: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κλπ. v. φορητότητας: ώστε να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο vi. απόσυρσης συγκατάθεσης: σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή
Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κατά οιονδήποτε τρόπο θίγεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε πάντα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Αλλαγές στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής θα ενημερωθείτε σχετικά με τον νέο τρόπο μεταχείρισης των πληροφοριών σας τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον Ισότοπο μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.

7. Ερωτήσεις και υποδείξεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια ομάδα μας στη διεύθυνση ΣΚΙΑΘΟΥ 147, ΑΘΗΝΑ 11255 και στο τηλέφωνο 2111024409.

Τελευταία Ενημέρωση: 14/10/2019.